Organisatie

Bridgeclub ″Klaver Vier″ is georganiseerd als vereniging. Dit betekent dat het hoogste orgaan wordt gevormd door de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV benoemt een Bestuur, dat bestaat uit vijf leden. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Jaarlijks wordt door het Bestuur verantwoording afgelegd aan de ALV.

Alle verenigingsfunctionarissen zijn vrijwilligers en in beginsel lid van Klaver Vier.

Onder het Bestuur fungeren diverse Commissies. De leden van het Bestuur en de Commissies zijn hier te vinden.

De Statuten van de Vereniging zijn hier te raadplegen.

Het Huishoudelijk Reglement staat hier.

Het Wedstrijdreglement is hier in te zien.

Onze adverteerders en sponsors zijn hier te vinden.