Welkom bij Klaver Vier

Bridgeclub ″Klaver Vier″ te Ridderkerk is opgericht op 30 maart 1942.
De club bestaat dus al meer dan 80 jaar.

Speellocatie
Er wordt wekelijks gespeeld in:
Wijkvoorzieningencentrum (WVC) Bolnes
Noordstraat 255a
2987 CR Ridderkerk (Bolnes).

Clubavond
De clubavond is (uitgezonderd een zomerstop van 7 weken) het hele jaar door op:
Woensdagavond van 19.30 uur tot circa 23.00 uur.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en sluit om 24.00 uur (laatste bestellingen om circa 23.00 uur).

Contributie
De contributie bedraagt:
€ 82,50 per verenigingsjaar (van 1 september t/m 31 augustus) per persoon. Betaling kan via bankrekening NL14 RABO 0315 2173 08 t.n.v. Bridgeclub Klaver Vier.