Andere opzet ledenlijst

De ledenlijst op deze site, te vinden onder het menu-item “Alleen voor leden”, is aangepast. Tot nu toe stonden er, naast de foto’s, de namen adressen en telefoonnummers van de leden op. In verband met het altijd bestaande risico op het inbreken in de site, zijn de adressen verwijderd. Voortaan dus alleen nog maar foto’s en telefoonnummers. In het smoelenboek dat elke speelavond ter inzage ligt, zijn de adressen nog wel opgenomen.  Wilt u tussentijds een adres van een medelid weten, dan kunt u telefonisch contact met hem/haar opnemen. Ook kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met onze secretaris.

Zomerladder en zomerstop

Op 24 mei 2023 begint de zomerladder weer. Vrije inloop dus. De zomerladder loopt tot en met 12 juli. Daarna, dus van 19 juli tot en met 30 augustus, is er een zomerstop. Tijdelijk geen bridge dus. Op 6 september 2023 start de wintercompetitie weer.