Algemene Leden Vergadering

De ALV die in september 2020 had moeten plaatsvinden, is door de Covid-19 epidemie niet doorgegaan. Het bestuur heeft besloten deze ALV dit keer over te slaan. Er is een volgende ALV gepland op woensdag 1 september 2021. Noteer deze datum alvast. Alles uiteraard onder het nodige voorbehoud in verband met Corona.

Afgelasting verlengd

Er is geen bridge tot (voorlopig) 6 april 2020. Dit betekent dat ook de speelavond op 1 april a.s. vervalt. Hiermee wordt weer het advies van de NBB gevolgd. Overigens is ook het WVC Bolnes tot nadere berichtgeving door Facet gesloten.

Geen bridge door Corona-virus

Naar aanleiding van de nieuwe regeringsmaatregelen omtrent het Corona-virus en ook in overeenstemming met het advies van de Nederlandse Bridge Bond heeft het bestuur besloten de speelavonden op 18 en 25 maart aanstaande af te gelasten. Daarna wordt de situatie opnieuw bezien.